1. Cài addon zigbee2mqtt:

B1: Vào add on trên menu hass, trong mục “Repositories” add link: https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt

B2: Kéo xuống cuối trang, cài addon zigbee2mqtt.

B3: Khai báo các thông số của addon này:

– Các bạn điền các thông số như trong ảnh, chú ý mục:
permit_join: cho phép / không ch o phép thêm thiết bị mới vào mạng zigbee
user: user MQTT
password: password MQTT
port: Nếu sử dụng usb cc2531 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyACM0”
Nếu sử dụng usb CC2530 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyUSB0”
advanced: Nếu sử dụng usb CC2530 thì thêm dòng: “rtscts”: “false”

B4: Lưu lại rồi start addon.

B5: Cắm usb đã flash firmware zigbee2mqtt

2. Thêm zigbee networkmap:

– Tại đây thể hiện mọi kết nối từ các thiết bị về gateway zigbee:

Zigbee map: các router tạo thành mesh trong mạng zigbee.Zigbee map
Zigbee map
B1: Tải toàn bộ các file từ link: https://drive.google.com/file/d/1NXqpV2JDRORJ5O5XT_DUcN3j5AzPnr38/view

B2: Giải nén file Zigbee2mqtt config.rar đã tải về và copy các folder vào các folder tương ứng trong thư mục config của home assistant.

B3: Thêm các dòng sau vào file “configuration.yaml”:

homeassistant:
packages: !include_dir_named packages

B4: Lưu lại, check config và reset home assistant

3. Kết nối thiết bị (Pair thiết bị)

user: user MQTT
password: password MQTT
port: Nếu sử dụng usb cc2531 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyACM0”
Nếu sử dụng usb CC2530 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyUSB0”
advanced: Nếu sử dụng usb CC2530 thì thêm dòng: “rtscts:”: “false”

B1: Chuyển permit_join về true trong config add on zigbee2mqtt:

B2: Enable “Zigbee2mqtt Main join”:

B3: Xem log thấy có dòng “allowing new devices to join”:

B4: Pair thiết bị

– Đối với hầu hết các thiết bị: Nhấn giữ nút reset từ 3-5s (thời gian tuỳ thuộc từng
thiết bị); sau đó nhấn nhả nút reset 1 giây 1 lần, làm liên tục từ 5-10 lần; đồng thời xem
log đã báo nhận thiết bị chưa.

– Đối với xiaomi zigbee devices (mijia):

Nhấn giữ nút reset từ 3-5s thấy đèn xanh nháy 3 lần thì thả ra.
Nhấn nhả 1 giây 1 lần nút reset, mỗi lần nhấn sẽ thấy đèn xanh nháy 1 lần; làm như vậy từ 15-20 lần; đồng thời xem log đã báo nhận thiết bị chưa.
– Đối với xiaomi zigbee devices (aquara):

Nhấn giữ nút reset từ 3-5s thấy đèn xanh nháy 3 lần thì thả ra.
Nhấn nhả 1 giây 1 lần nút reset, mỗi lần nhấn sẽ thấy đèn xanh nháy 1 lần; làm như vậy từ 1-5 lần; đồng thời xem log đã báo nhận thiết bị chưa.

– Toàn bộ thiết bị sau khi đã kết nối sẽ xuất hiện trong danh mục state, dựa vào đó các bạn tạo các ngữ cảnh tùy theo thiết bị:

– Phần ngữ cảnh thì các bạn có thể tham khảo link sau:

+ Tìm mã thiết bị được hỗ trợ trong link: http://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html

+ Ở đây mình dùng cảm biến tách cửa xiaomi có mã “MCCGQ01LM”

+ Mở trình duyệt paste link: http://www.zigbee2mqtt.io/integration/home_assistant.html, nhấn tổ hợp phím “Ctrl+F” sau đó patse mã trên vào để tìm các mẫu tương ứng; còn lại các bạn tùy biến theo thiết bị và nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.