1. Cài addon zigbee2mqtt:

B1: Vào add on trên menu hass, trong mục “Repositories” add link: https://github.com/danielwelch/hassio-zigbee2mqtt

B2: Kéo xuống cuối trang, cài addon zigbee2mqtt.

B3: Khai báo các thông số của addon này:

– Các bạn điền các thông số như trong ảnh, chú ý mục:
permit_join: cho phép / không ch o phép thêm thiết bị mới vào mạng zigbee
user: user MQTT
password: password MQTT
port: Nếu sử dụng usb cc2531 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyACM0”
Nếu sử dụng usb CC2530 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyUSB0”
advanced: Nếu sử dụng usb CC2530 thì thêm dòng: “rtscts”: “false”

B4: Lưu lại rồi start addon.

B5: Cắm usb đã flash firmware zigbee2mqtt

2. Thêm zigbee networkmap:

– Tại đây thể hiện mọi kết nối từ các thiết bị về gateway zigbee:

Zigbee map: các router tạo thành mesh trong mạng zigbee.Zigbee map
Zigbee map
B1: Tải toàn bộ các file từ link: https://drive.google.com/file/d/1NXqpV2JDRORJ5O5XT_DUcN3j5AzPnr38/view

B2: Giải nén file Zigbee2mqtt config.rar đã tải về và copy các folder vào các folder tương ứng trong thư mục config của home assistant.

B3: Thêm các dòng sau vào file “configuration.yaml”:

homeassistant:
packages: !include_dir_named packages

B4: Lưu lại, check config và reset home assistant

3. Kết nối thiết bị (Pair thiết bị)

user: user MQTT
password: password MQTT
port: Nếu sử dụng usb cc2531 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyACM0”
Nếu sử dụng usb CC2530 thì khai báo: “port”: “/dev/ttyUSB0”
advanced: Nếu sử dụng usb CC2530 thì thêm dòng: “rtscts:”: “false”

B1: Chuyển permit_join về true trong config add on zigbee2mqtt:

B2: Enable “Zigbee2mqtt Main join”:

B3: Xem log thấy có dòng “allowing new devices to join”:

B4: Pair thiết bị

– Đối với hầu hết các thiết bị: Nhấn giữ nút reset từ 3-5s (thời gian tuỳ thuộc từng
thiết bị); sau đó nhấn nhả nút reset 1 giây 1 lần, làm liên tục từ 5-10 lần; đồng thời xem
log đã báo nhận thiết bị chưa.

– Đối với xiaomi zigbee devices (mijia):

Nhấn giữ nút reset từ 3-5s thấy đèn xanh nháy 3 lần thì thả ra.
Nhấn nhả 1 giây 1 lần nút reset, mỗi lần nhấn sẽ thấy đèn xanh nháy 1 lần; làm như vậy từ 15-20 lần; đồng thời xem log đã báo nhận thiết bị chưa.
– Đối với xiaomi zigbee devices (aquara):

Nhấn giữ nút reset từ 3-5s thấy đèn xanh nháy 3 lần thì thả ra.
Nhấn nhả 1 giây 1 lần nút reset, mỗi lần nhấn sẽ thấy đèn xanh nháy 1 lần; làm như vậy từ 1-5 lần; đồng thời xem log đã báo nhận thiết bị chưa.

– Toàn bộ thiết bị sau khi đã kết nối sẽ xuất hiện trong danh mục state, dựa vào đó các bạn tạo các ngữ cảnh tùy theo thiết bị:

– Phần ngữ cảnh thì các bạn có thể tham khảo link sau:

+ Tìm mã thiết bị được hỗ trợ trong link: http://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_devices.html

+ Ở đây mình dùng cảm biến tách cửa xiaomi có mã “MCCGQ01LM”

+ Mở trình duyệt paste link: http://www.zigbee2mqtt.io/integration/home_assistant.html, nhấn tổ hợp phím “Ctrl+F” sau đó patse mã trên vào để tìm các mẫu tương ứng; còn lại các bạn tùy biến theo thiết bị và nhu cầu của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *