Videos

Hướng dẫn kết nối Zigbee2Mqtt với Hass

Trong bài viết này, ta sẽ sử dụng Zigbee2mqtt trên phần cứng là module CC2531. Ưu điểm của phương pháp này bao gồm: Kết nối trực tiếp đến máy chủ Hass và tích hợp sâu trong Hass Giá rẻ và hoạt động ổn định Hỗ trợ nhiều thiết bị Zigbee, dễ dàng hỗ trợ thêm các thiết…

Hướng dẫn flash Zigbee2Mqtt CC2531

Chào các bạn trở lại với dksmarthome.com. Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau flash zigbee2mqtt lên USB CC2531 sử dụng Rassberry Pi 3B+ Zigbee Coordinator & Zigbee Router Mỗi mạng Zigbee chỉ có thể có 1 Coordinator – thiết bị điều phối, đóng vai trò định hình toàn bộ mạng và điều phối các gói…